Afgelopen concerten

In de kersttijd van 2013 heeft Marcello verschillende concerten gegeven en een kerkdienst opgeluisterd:


 Woensdag 11 december bij 't Huys, Hoogstraat 28, Montfoort:

In het centrum van Montfoort was een sfeervolle kerstmarkt aan de gang, compleet met kerstman. Een heleboel stalletjes, met kerstartikelen daarop uitgestald. Van oliebollen tot kerststukjes, van alles was er te koop. Enkele dweilorkestjes trokken rond de binnenstad. Temidden van deze drukte stond een delegatie van Marcello dapper kerstliederen te zingen bij het eethuis "'t Huys" aan de Hoogstraat. Ze traden op tijdens de pauzes van de rondtrekkende dweilorkesten. De nodige mensen bleven staan luisteren. Zo zorgde Marcello voor het verhogen van de feestvreugde.

 

Vrijdag 13 december bij Serviceclub Ladies Circle Harmelen bij Tennisvereniging Triaq in Harmelen:

Op deze benefietavond ten bate van het Ronald Mc Donaldhuis trad theaterkoor Marcello op. Ze zongen een concert van een half uur met daarin meerdere stemmige en vrolijke kerstliederen. De opkomst op deze avond viel de organisatie tegen. Maar de aanwezigen genoten van de zang van Marcello.


Vrijdag 20 december 17.00 uur bij Wasserij Vendrig in IJsselstein:

Op een personeelsborrel van Wasserij Vendrig gaf Marcello ook acte de présence. Na de toespraken volgde er een concert van de zangers  van Marcello. Het verhoogde de kerstsfeer.

 

Eerste kerstdag bij de kerstviering in kerkgebouw de Rank 10 uur:

Voor het derde jaar al verzorgde Marcello de zang bij de dienst op kerstochtend. Soms begeleid door het orgel, zongen zij verschillende stemmige kerstliederen. Ook zongen zij verschillende liederen met de gemeente mee. Na de dienst brachten ze nog enkele nummers ten gehore in de hal, zodat de kerkgangers met muziek in hun oren huiswaarts konden gaan.

 

Aanvullende gegevens