Ons koor

De geschiedenis van Marcello

De oprichting van het Theaterkoor Marcello was in 1996 het initiatief van Michiel Rozendal, conservatoriumstudent, en enkele jonge vrienden/belangstellenden uit Montfoort. Zij deelden de belangstelling enerzijds voor de muziek van de Engelse koorcomponist John Rutter en anderzijds voor de lichte muziek en van de musical. De doelstelling van het koor was en is nog steeds om met een kleine groep liefhebbers te musiceren op een hoogstaand niveau.

Na zijn afstuderen in 2000 verliet Michiel Rozendal het koor.Tineke Diepeveen uit Veenendaal nam daarna de honneurs waar. In 2002 nam Bert van Straten uit Tricht de leiding van haar over. Onder zijn leiding vond er een verdere verbreding van het repertoire plaats en maakt het koor ook een grote stap voorwaarts in kwaliteit.

Begin 2004 schreef Marcello in voor het korenfestival in de provincie Utrecht. Het koor kwam daarbij als beste koor van de provincie Utrecht uit de bus. In het juryrapport werd Marcello uitgedaagd en aangemoedigd om het begrip "theaterkoor" nog meer waar te maken door de zang te ondersteunen met choreografie. Het koor heeft die uitdaging opgepakt. Naast zang kreeg ook een bescheiden choreografie en visuele ondersteuning een plaats in de optredens van Marcello.

Begin 2009 heeft Bert van Straten het koor verlaten en werd zijn plaats ingenomen door Marcus Janssen uit Doesburg. Marcus heeft het koor veel geleerd over luisteren naar elkaar, ritmiek en techniek. Maar bovenal heeft hij ons meer geleerd over het "zingen van uit het hart" met als doel het publiek in het hart te raken.

Van 2012 tot november 2016 stonden wij onder leiding van Loes Egbers, die ons vooral veel zelfvertrouwen heeft gegeven en ervoor gezorgd dat wij bij ons laatste jubileum een prachtige theatershow konden brengen. 

Na een kort intermezzo met de Chileense dirigent Eduardo López Cabello hebben wij sinds juli 2017 een nieuwe dirigente, Monique Appels. Zij heeft veel ervaring met lichte muziek en theater. Met ingang van 2018 gaat zij bij ons aan de slag met nieuw repertoire. 

Marcello is een gemengd koor bestaande uit plus minus 11 dames en 4 heren verdeeld over 4 stemgroepen. 

Aanvullende gegevens